خدمات

ثبت سریع دامنه

اسم دامنه خود را پیدا کنید

.com

۱۵۰,۰۰۰ تومان

.net

۱۹۵,۰۰۰ تومان

.org

۱۹۷,۰۰۰ تومان

.ir

۱۰,۰۰۰ تومان

.ایران

۱۰,۰۰۰ تومان

.co

۴۰۰,۰۰۰ تومان

پلن ها و قیمت ها

پایه

۱۵,۰۰۰تومان

۶ماهه

 • فضا ۵۰ MB
 • پهنای باند نامحدود
 • کنترل پنل Cpanel
 • تحویل آنی بله
 • Email نامحدود
 • FTP نامحدود
 • Mysql نامحدود
 • addon domain نامحدود
 • park domain نامحدود
 • ساب دامین نامحدود
 • ساليانه ۳۰,۰۰۰ تومان

(هاست ایران)

استاندارد

۴۰,۰۰۰تومان

۶ماهه

 • فضا ۵۰۰ MB
 • پهنای باند نامحدود
 • کنترل پنل Cpanel
 • تحویل آنی بله
 • Email نامحدود
 • FTP نامحدود
 • Mysql نامحدود
 • addon domain نامحدود
 • park domain نامحدود
 • ساب دامین نامحدود
 • ساليانه ۸۰,۰۰۰ تومان

(هاست ایران)

پرمیوم

۷۵,۰۰۰تومان

۶ماهه

 • فضا ۲۰۰۰ MB
 • پهنای باند نامحدود
 • کنترل پنل Cpanel
 • تحویل آنی بله
 • Email نامحدود
 • FTP نامحدود
 • Mysql نامحدود
 • addon domain نامحدود
 • park domain نامحدود
 • ساب دامین نامحدود
 • دامنه رایگانir
 • ساليانه ۱۵۰,۰۰۰ تومان

(هاست ایران)

بی نهایت

۲۰۰,۰۰۰تومان

۶ماهه

 • فضا نامحدود
 • پهنای باند نامحدود
 • کنترل پنل Cpanel
 • تحویل آنی بله
 • Email نامحدود
 • FTP نامحدود
 • Mysql نامحدود
 • addon domain نامحدود
 • park domain نامحدود
 • ساب دامین نامحدود
 • دامنه رایگانir
 • ساليانه ۴۰۰,۰۰۰ تومان

(هاست ایران)

۰۹۱۲-۸۷۲۱۹۸۲

۰۹۱۰-۲۶۸۸۰۳۹